ระบบแลกบัตร visitor - Aeronautical Radio Thailand
ระบบแลกบัตร - Site installation - Aero branches in Thailand
Aero Thailand

ลูกค้ากว่า 1,500 ไซต์งาน ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของ BIT COMBINE

0%
  ระบบแลกบัตร bitVisitor-in-Automobile
  ระบบแลกบัตร bitVisitor-in-Logistic
  ระบบแลกบัตร bitVisitor-in-Mall
  ระบบแลกบัตร bitVisitor-in-Food
  ระบบแลกบัตร bitVisitor-in-Electronic
  ระบบแลกบัตร bitVisitor-in-Properties

  What We Do

  BIT COMBINE อีกหนึ่งบริษัทคุณภาพของคนไทย Thailand logo เราคือผู้ผลิต คิดค้น นวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับงานบริหารความปลอดภัยขององค์กร ได้แก่

  กว่า 17 ปี (since 2005) ที่ผลิตภัณฑ์ของ BIT COMBINE ได้รับความวางใจจากลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม  และเรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนงาน security ของลูกค้า ที่นับวันจะทวีความสำคัญอย่างก้าวกระโดด

  เครื่องแลกบัตร bitVisitor
  นาฬิกายาม bitScan
  ระบบทะเบียนผู้รับเหมา
  ระบบนับเที่ยววิ่งรถ

  นวัตกรรมคุณภาพ
  เพื่องานความปลอดภัย

  ผลิตภายใต้สิทธิบัตร
  และลิขสิทธิ์ของคนไทย

  ภาพตัวอย่างการใช้งานจริง
  ภายในป้อม รปภ.ที่หลากหลาย

  *** ภาพจาก site ปฏิบัติงานจริง ในป้อม รปภ.
  ตัวอย่างระบบแลกบัตร Visitor Management System
  *** ภาพจาก site ปฏิบัติงานจริง ในป้อม รปภ.

  PUBLIC
  EXHIBITIONS

  ขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้สนใจทุกท่าน ที่แวะเยี่ยมชมงานออกบูธแนะนำ และสาธิตผลิตภัณฑ์ของ BIT COMBINE มาโดยตลอด

  และในปีที่ผ่านมา BIT COMBINE ได้จัดแสดงนวัตกรรมของบริษัทฯ อีกครั้ง อาทิ

  ระบบแลกบัตร bitVisitor+ รุ่น 3 ได้เพิ่ม port สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมจากเดิม 4 ports ขยายเป็น 6 ports และเพิ่มความสามารถด้าน network (LAN/WiFi/VPN) กรณีเชื่อมต่อถึงกัน แบบหลายประตู เข้า/ออก จะทำงานแบบ interval background process โดยทุก units สามารถเห็นข้อมูลการ IN/OUT ระหว่างกัน โดยไม่มีการหน่วงขณะใช้งาน

  ซึ่งลูกค้าได้ให้การตอบรับเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นเคย BIT COMBINE ต้องกราบขออภัยหากให้การต้อนรับไม่ได้ทั่วถึงเท่าที่ควร

  Youtube - VDO ประมวลภาพงานออกบูธ แนะนำผลิตภัณฑ์
  Youtube - VDO ตัวอย่างการใช้งานแบบ Multi-terminal ของ bitVisitor+

  BIT COMBINE Exhibition
  ตย.การใช้ที่ Site งานจริง