ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อ VMS นาฬิกายาม ทำบัตรผู้รับเหมา นับเที่ยววิ่งรถบัส/รถตู้/รถพนักงาน 2017-07-14T14:23:15+00:00
Aeronautical Radio Thailand
All aero branches in Thailand
Aero Thailand

ลูกค้ากว่า 1000 ไซต์งาน ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของ BIT COMBINE

Visitor-in-Automobile
bitVisitor-in-Logistic
Visitor-in-Mall
Visitor-in-Food
Visitor-in-Electronic
Visitor-in-Properties

What We Do

BIT COMBINE อีกหนึ่งบริษัทคุณภาพของคนไทย Thailand logo เราคือผู้ผลิต คิดค้น นวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับงานบริหารความปลอดภัยขององค์กร ได้แก่

กว่า 12 ปี (since 2005) ที่ผลิตภัณฑ์ของ BIT COMBINE ได้รับความวางใจจากลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม  และเรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนงาน security ของลูกค้า ที่นับวันจะทวีความสำคัญอย่างก้าวกระโดด

เครื่องแลกบัตร bitVisitor
นาฬิกายาม bitScan
ระบบทะเบียนผู้รับเหมา
ระบบนับเที่ยววิ่งรถ

นวัตกรรมคุณภาพ
เพื่องานความปลอดภัย

ผลิตภายใต้สิทธิบัตร
และลิขสิทธิ์ของคนไทย

ภาพตัวอย่างการใช้งานจริง
ภายในป้อม รปภ.ที่หลากหลาย

ระบบแลกบัตร bitVisitor - Site reference
*** ภาพจาก site ปฏิบัติงานจริง ในป้อม รปภ.

PUBLIC
EXHIBITIONS

ขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้สนใจทุกท่าน ที่แวะเยี่ยมชมงานออกบูธแนะนำ และสาธิตผลิตภัณฑ์ของ BIT COMBINE มาโดยตลอด

และเมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน ต่อเนื่องวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา BIT COMBINE ได้จัดแสดงนวัตกรรมของบริษัทฯ อีกครั้ง อาทิ

ระบบแลกบัตร bitVisitor+ รุ่น 2 ได้เพิ่ม port สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมจากเดิม 4 port ขยายเป็น 6 port และเพิ่มความสามารถด้าน network กรณีเชื่อมต่อถึงกัน แบบหลายประตู เข้า/ออก จะทำงานแบบ interval background process โดยไม่มีการหน่วงของ interface ขณะทำการบันทึกข้อมูล

ซึ่งลูกค้าได้ให้การตอบรับเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นเคย BIT COMBINE ต้องกราบขออภัยหากให้การต้อนรับมิได้ทั่วถึงเท่าที่ควร

Youtube - VDO ประมวลภาพงานออกบูธ แนะนำผลิตภัณฑ์

BIT COMBINE Exhibition