Site reference

ตัวอย่างลูกค้าบางส่วน ที่ใช้ระบบ security ของ BIT COMBINE

BIT COMBINE Site-reference ระบบแลกบัตร และผลิตภัณฑ์ในเครือ

Use case examples

ระบบแลกบัตร bitVisitor - โรงงานประกอบรถยนต์ Honda
ระบบแลกบัตร bitVisitor - โรงงานประกอบรถยนต์ Toyota
ระบบแลกบัตร bitVisitor - โรงงานประกอบรถยนต์ Isuzu
ระบบแลกบัตร bitVisitor - โรงงานประกอบรถยนต์ Ford
ระบบแลกบัตร bitVisitor - Ferrari Cavallino Motors
ระบบแลกบัตร bitVisitor - ธนบุรีประกอบรถยนต์ BENZ
ระบบแลกบัตร bitVisitor - Thai Summit Group
ระบบแลกบัตร bitVisitor - FedEx (Thailand)
ระบบแลกบัตร bitVisitor - Kerry
ระบบแลกบัตร bitVisitor - EXIM Bank
ระบบแลกบัตร bitVisitor - ธนาคารออมสิน
ระบบแลกบัตร bitVisitor - เครือบุญรอดบริวเวอรี่
ระบบแลกบัตร bitVisitor - ไทยน้ำทิพย์
ระบบแลกบัตร bitVisitor - Suntory Papsico
ระบบแลกบัตร bitVisitor - ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (มหาชน) - มาม่า
ระบบแลกบัตร bitVisitor - โออิชิกรุ๊ป (มหาชน)
ระบบแลกบัตร bitVisitor - Sony
ระบบแลกบัตร bitVisitor - Daikin
ระบบแลกบัตร bitVisitor - All Seasons Place
ระบบแลกบัตร bitVisitor - เครือโรงไฟฟ้าบี.กริม
ระบบแลกบัตร bitVisitor - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต พระนครใต้
ระบบแลกบัตร bitVisitor - บำรุงราษฏร์
ระบบแลกบัตร bitVisitor - โรงพยาบาลจุฬา
ระบบแลกบัตร bitVisitor - ไทยรัฐ
ระบบแลกบัตร bitVisitor - องค์การยูเนสโก UNESCO

เพราะเราไม่ใช่เพียงผู้ขาย
หากยังเป็นทั้งผู้ผลิตและพัฒนา

ปัจจุบันมีลูกค้ามากกว่า 1,500 sites ใช้ผลิตภัณฑ์ของ BIT COMBINE
ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี เราพร้อมให้คำปรึกษา และ implement ระบบ
จนเหมาะสมได้ประโยชน์สูงสุด กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม