ระบบทะเบียนและทำบัตรผู้รับเหมา

ระบบทะเบียนผู้รับเหมาและอบรมเซฟตี้
Contractor register & safety training

ทำบัตรผู้รับเหมา เก็บประวัติการอบรมความปลอดภัย

  • เก็บประวัติ ผู้รับเหมาและซับพลายเออร์

  • เก็บประวัติ การอบรมเซฟตี้ (safety training) เตือนเมื่อต้องอบรมซ้ำ

  • พิมพ์รายงานสรุปยอดการฝึกอบรมทั้งปี หรือตามช่วงเวลาที่กำหนด

  • ออกบัตรประจำตัวผู้รับเหมา พร้อมระบุวันหมดอายุได้ทันที

  • นำบัตรมาใช้เข้า/ออก ไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลหน้าป้อมอีก

  • แจ้งเตือน blacklist ป้องปรามบุคคลไม่พึงประสงค์เข้าพื้นที่

  • แจ้งเตือน บัตรผ่านหมดอายุ (expired) ป้องกันการนำมาวนใช้

ระบบทะเบียนและทำบัตรผู้รับเหมา