ระบบนับเที่ยววิ่งรถ

ระบบบันทึก IN/OUT รถพนักงาน รถบัส รถตู้
Vehicle Attendance System

สะดวกรวดเร็ว บันทึกได้โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องลงจากรถ
นับเที่ยววิ่ง เพื่อคำนวนค่ารถ ค่าน้ำมัน

ระบบนับเที่ยววิ่งรถ-bitVehicle

รายงานยืดหยุ่น หลากหลาย

รถพนักงาน :-
– รายงานพนักงานที่นำรถเข้ามาแต่ละวัน
– รายงานรถที่จอดค้างคืน/รถออกก่อนเวลา
– รายงานรถที่ยังไม่ออกจากโรงงาน
– สรุปจำนวนวัน ที่พนักงานขับรถมาที่ทำงาน

รถบัส/รถตู้ :-
– สรุปเที่ยววิ่งรถรับส่ง แยกตามสายที่วิ่ง
– สรุปเที่ยววิ่งรถรับส่ง แยกตามบริษัทรถร่วม
– รายงานแสดงเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ ได้ เช่น
รถมีควันดำ, รถใช้ยางเก่า, มาสายเพราะรถเสีย ฯลฯ
– รายงานทุกตัวสามารถส่งออกเป็น
ไฟล์ pdf
ไฟล์ excel
ไฟล์ text
จึงนำไปต่อยอดได้อย่างยืดหยุ่น

โทรหาเราวันนี้..เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบนับเที่ยววิ่ง bitVehicle-report