bitVisitor-ระบบแลกบัตร-Visitor Managemant System (VMS)

เครื่องแลกบัตร เก็บประวัติผู้มาติดต่อ
Visitor Management System (VMS)

เสียบปลั๊กวางที่ป้อมใช้ได้ทันที ไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์

VDO ระบบแลกบัตร-bitVisitor  VDO แนะนำระบบแลกบัตร bitVisitor

bitVisitor คือเครื่องแลกบัตรเข้าออกหน่วยงาน ของผู้มาติดต่อ (visitor) เครื่องจะเก็บเวลา IN-OUT พร้อมถ่ายภาพบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ ภาพใบหน้า ภาพพาหนะ รวมทั้งภาพเอกสารสำคัญ เพียงเสียบปลั๊กที่ป้อม ก็พร้อมใช้งานได้ทันที

bitVisitor ใช้ง่ายคล้ายเครื่อง ATM ผู้ใช้ที่ส่วนใหญ่คือเจ้าหน้าที่ รปภ. ไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้าน IT หรือแม้แต่การพิมพ์ดีดก็สามารถใช้ได้  หรือเมื่อเกิดกรณี รปภ.เปลี่ยนกะเปลี่ยนคน ก็ส่งต่องานได้ง่าย ไม่เสียเวลาเรียนรู้ ไม่เป็นปัญหากับฝ่ายบริหาร

bitVisitor ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ จึงไม่ต้องมี Windows ไม่มี virus และปัญหาจุกจิก ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในป้อม รปภ.ได้จริง เพราะทนร้อน ทนชื้น ตลอดจนตัวแมลงต่างๆ หากเกิดเหตุฉุกเฉินจนไฟดับ ก็มีระบบสำรองไฟได้นาน 4 ถึง 8 ชั่วโมง

ระบบแลกบัตร bitVisitor - VMS

bitVisitor เรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ง่ายดาย โดยแสดงประวัติการเข้าออกและคำนวณเวลาที่ visitor อยู่ในพื้นที่ พร้อมแสดงภาพบัตร ภาพใบหน้าหรือพาหนะที่เคยถ่ายไว้

bitVisitor เลือกกรองข้อมูลแยกกลุ่ม (filter) สั่งเรียง (sort) สั่งค้นหา (search) โดยรายงานทุกตัวสามารถส่งออกเป็นไฟล์ pdf เพื่อ email ให้ผู้เกี่ยวข้อง หรือส่งออกเป็นไฟล์ excel หรือ text ให้นำไปต่อยอดได้อย่างยืดหยุ่น

ระบบแลกบัตร bitVisitor - report

เครื่องแลกบัตร bitVisitor เป็นผลิตภัณฑ์ไทย Thailand logo ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานภายในป้อม รปภ. ที่จะมีอากาศร้อนจัดในตอนกลางวัน และมีความชื้นสูงเมื่อฝนตก

ทนทน ใช้งานง่าย
ได้ประโยชน์