ทุกผลิตภัณฑ์ของ BIT COMBINE ผ่านการคิดค้น และพัฒนามาตลอด 17 ปี ภายใต้หลักการ “ทนทาน ใช้งานง่าย ได้ประโยชน์” ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศของเมืองไทย ตลอดจนทักษะของผู้ใช้งาน ซึ่งส่วนใหญ่คือเจ้าหน้าที่ รปภ.

พร้อมด้วยบริการหลังการขาย โดยทีม support ที่รู้จริงทั้งในส่วน software และ hardware  รวมถึงการซ่อมบำรุงในระยะยาว

เพราะเราไม่ใช่เพียงผู้ขาย
หากยังเป็นทั้งผู้ผลิตและพัฒนา

เครื่องแลกบัตร-bitVisitor-VMS

เครื่องแลกบัตรผู้มาติดต่อ
บันทึก IN/OUT และถ่ายภาพ

บันทึกการเข้า/ออกพื้นที่ พร้อมถ่ายภาพใบหน้า, ภาพพาหนะ, ภาพบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ของผู้มาติดต่อ..

ระบบนาฬิกายาม-bitScan

นาฬิกาตรวจการณ์
(นาฬิกายาม)

ตรวจสอบ/ประเมินผล และควบคุมการเดินลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ รปภ. สามารถบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติที่พบ…

ระบบทะเบียนผู้รับเหมา-bitRegister

ระบบทำบัตรผู้รับเหมา
เก็บประวัติการอบรมเซฟตี้

เก็บประวัติส่วนตัว ประวัติการอบรมหลักสูตร safety พร้อมออกบัตรประจำตัวผู้รับเหมา โดยมีวันหมดอายุกำกับ…

ระบบนับเที่ยววิ่งรถ-bitVehicle

เครื่องบันทึกการ IN/OUT
นับเที่ยววิ่ง รถพนักงาน รถบัส รถตู้

บันทึกเวลาได้โดยคนขับไม่ต้องลงจากรถ นับจำนวนวัน ที่พนักงานนำรถมา หรือนับเพื่อให้ค่าเที่ยววิ่งรถบัส รถตู้…