ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อ VMS นาฬิกายาม ทำบัตรผู้รับเหมา นับเที่ยววิ่งรถบัส/รถตู้/รถพนักงาน 2017-05-10T17:16:29+00:00
Aeronautical Radio Thailand
All aero branches in Thailand
Aero Thailand

ลูกค้ากว่า 1000 ไซต์งาน ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของ BIT COMBINE

Visitor-in-Automobile
bitVisitor-in-Logistic
Visitor-in-Mall
Visitor-in-Food
Visitor-in-Electronic
Visitor-in-Properties

What We Do

BIT COMBINE อีกหนึ่งบริษัทคุณภาพของคนไทย Thailand logo เราคือผู้ผลิต คิดค้น นวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับงานบริหารความปลอดภัยขององค์กร ได้แก่

กว่า 12 ปี (since 2005) ที่ผลิตภัณฑ์ของ BIT COMBINE ได้รับความวางใจจากลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม  และเรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนงาน security ของลูกค้า ที่นับวันจะทวีความสำคัญอย่างก้าวกระโดด

เครื่องแลกบัตร bitVisitor
นาฬิกายาม bitScan
ระบบทะเบียนผู้รับเหมา
ระบบนับเที่ยววิ่งรถ

นวัตกรรมคุณภาพ
เพื่องานความปลอดภัย

ผลิตภายใต้สิทธิบัตร
และลิขสิทธิ์ของคนไทย

ภาพตัวอย่างการใช้งานจริง
ภายในป้อม รปภ.ที่หลากหลาย

ระบบแลกบัตร bitVisitor - Site reference
*** ภาพจาก site ปฏิบัติงานจริง ในป้อม รปภ.

PUBLIC
EXHIBITIONS

ขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้สนใจทุกท่าน ที่แวะเยี่ยมชมการออกบูธสาธิตผลิตภัณฑ์ของ BIT COMBINE มาโดยตลอด

และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัวนวัตกรรมอีกรุ่นของระบบแลกบัตร bitVisitor+ ซึ่งลูกค้าให้การตอบรับและสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก อาทิ

BIT COMBINE in exhibition